Хирургия

ПОСОЧЕНИТЕ ТУК ЦЕНИ НЕ ИЗЧЕРПВАТ ВСИЧКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КЛИНИКАТА.ЗА УСЛУГИ НЕОПИСАНИ ТУК,МОЛИМ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАЦЕНА
Инхалационна анестезия /не вкл. анестетика/40,00 лв.
Инцизия на абсцес /хемо, лимфоекстравазат/30,00 лв.
Обработка на рана:
- дълбока, замърсена20,00 лв.
- дълбока, с шев30,00 лв.
- обширно разкъсана, с шев80,00 лв.
Ампутация опашка:
- от 0 дни до 1 месец20,00 лв.
- от 1 до 3 месеца40,00 лв.
- възрастно животно80,00 лв.
Ампутация допълнителен пръст:
- от 0 дни до 1 месец20,00 лв.
- от 1 до 3 месеца40,00 лв.
- възрастно животно80,00 лв.
Екстракция на зъби:
- резци /цената е за 1 зъб/10,00 лв.
- задържани МЛЕЧНИ кучешки зъби50,00 лв.
- кътник60,00 лв.
- кучешки100,00 лв.

Почистване на зъбен камък

50,00 лв.
Офталмология
Репозиция на очна ябълка100,00 лв.
Отстраняване на очна ябълка100,00 лв.
Шев на роговица130,00 лв.

Пластичен шев на клепач

Корекция на слъзни канали

140,00 лв.

100,00 лв.

Корнеална язва:
– скарификация80,00 лв.

– с конюнкт. присадка

- транспозиция на роговица

130,00 лв.

200,00 лв.

Ентропиум / Ектропиум:
– едностранно100,00 лв.
– двустранно160,00 лв.
Вправяне (запазване) на тарзална жлеза - (Cherry eye)100,00 лв.
Кастрация:
– мъжко животно: куче70,00 лв.
– мъжко животно: котка40,00 лв.
– крипторхид (коремна кухина)100,00 лв.
– женско животно: куче100,00 лв.
– женско животно: котка75,00 лв.
Цезарово сечение:
– котка120,00 лв.
– куче /* повече от 4 плода/150 - 200* лв.
Пиометра:
– котка120,00 лв.
– куче150,00 лв.
Хернии:
– пъпна80,00 лв.
– ингвинална150,00 лв.
– перинеална200,00 лв.
– диафрагмална /вкл. инхалационна анестезия/300,00 лв.
– травматични хернии и евентрации200,00 лв.
Тумори:
– I-во ниво /кожни, повърхностни, ограничени, единични, папиломи, слабо кръвоснабдени/80,00 лв.
– II-ро ниво /кръвоснабдени, млечни жлези, единични, средни размери/150,00 лв.
– III-то ниво /като II-ро ниво, когато туморите са 2-3 на брой/200,00 лв.
– IV-то ниво /големи размери, силно кръвоснабдени, интраабдоминални, млечни редици/250,00 лв.
Гръдна хирургия
Пневмоторакс /травматичен/250,00 лв.
Лобектомия350,00 лв.
Перикардектомия350,00 лв.
Тумори в гръдна кухина400,00 лв.
Плеврален дрен60,00 лв.
Ортопедия
Гипсиране / шиниране   /не вкл. манипулация за упойка/30,00 лв.
Бурзити100,00 лв.
Вътреставно инжектиране /пункция/20,00 лв.
Изследване на ставна течност /цитология/20,00 лв.
Други
Отхематом80,00 лв.
Ороназална фистула80,00 лв.
Отстраняване на слюнчена жлеза200,00 лв.
Вадене на чуждо тяло от хранопровод:
– шийна част200,00 лв.
– епулис120,00 лв.
Вправяне на изпаднало влагалище70,00 лв.
- с частична резекция120,00 лв.
Диагностична лапаротомия60,00 лв.
Корекция на ноздри120,00 лв.
Трахеотомия150,00 лв.
Уретростомия200,00 лв.
Уретротомия150,00 лв.
Везикотомия150,00 лв.
Гастротомия / ентеротомия200,00 лв.
Ентероанастомоза250,00 лв.
Гастропексия150,00 лв.
Вадене на чуждо тяло от хранопровод:
- на стомах300,00 лв.
- спленектомия200,00 лв.
Изпадане на ректума:
- вправяне60,00 лв.
- с резекция150,00 лв.
- с колонопексия200,00 лв.

Цените са за манипулации и не включват лекарства и консумативи услугите на адрес,на офиц.празници,м/ду 19:00-08:00 ч се завишават с 50% - постановление 166/20.07.02 на МС

Този ценоразпис не отразява пълния набор от предлаганитеуслуги,за допълнителна  иннформация моля да се свържете се с нас!

Забележка:

  Ветеринарен Център д-р Антонов– Варна си запазва правото за промяна на цените без предварително известяване в произволно избран момент.