Световен Конгрес по Ветеринарна Дерматология 2020

На 24-ти октомври 2020 г. приключи Световният Конгрес по Ветеринарна Дерматология, където участие взе част от екипа на ветеринарен център „ Д-р Антонов“ в лицето на Д-р Спасов – доктор по ветеринарна медицина, посветен специалист по дерматология с над 5 г. годишна практика в тази област.

Ветеринарното събитие от световна величина се провежда веднъж на всеки 4 години и дава достъп до обмен на знания, опит и информация от последни проучвания във ветеринарната медицина. В него участват лектори - водещи европейски и световни специалисти по ветеринарна дерматология и специализанти от цял свят:  Европа, САЩ,  Австралия,  Япония, Индия.  Целта на елитния форум е да изведе дерматологичната медицина на по-високо ниво, за да се постига по-качествена грижа за пациента.

В рамките на програмата, която включи близо 100 часа съдържание по темите за дерматологична клиника при домашните животни, Д-р Спасов взе участие в тясно профилирани курсове за напреднали ветеринарни дерматолози. Темите включиха разглеждане на медицински казуси с особена сложност и начини за тяхното разрешаване.  Като водеща тема се очерта правилния и цялостен подход в диагностиката на дерматологични заболявания и стъпките, които се предприемат за възможно най-точна диагноза и съответно най-правилно лечение. Друга основна тема бяха хроничните дерматологични проблеми. От тях основен дял заемат алергии от хранително естество или алергени от околната среда. Д-р Спасов се запозна с най-новите практики в поддържащите терапии за кожните състояния, които съпътстват домашния ни любимец през целия живот. Поддръжката означава поддръжка и на силна връзка и постоянна комуникация лекар-пациент, както постоянна обратна връзка за състоянието на пациента, в която се изисква търпение и време и от двете страни.

Именно в това вярва целият екип на ветеринарен център „Д-р Антонов“, а придобитият опит и знания само потвърждават усещането, че най-важно е личното и отговорно отношение към пациента.

Вижте повече на: World Association of Veterinary Dermatology https://wavd.org/

Дата: 30 окт., 2020 г.